FANDOM


VCNV_15s.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 0,0s, 0bps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Âm thanh

    Âm thanh là một trong những hiệu ứng chính trong Đường lên đỉnh Olympia. Nó phát ra khi một cuộc…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:25, ngày 7 tháng 10 năm 2016
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:25, ngày 7 tháng 10 năm 2016
0,0s (179 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)