FANDOM


VĐ_tín_hiệu_trả_lời.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 0,0s, 0bps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Âm thanh

    Âm thanh là một trong những hiệu ứng chính trong Đường lên đỉnh Olympia, do nhạc sĩ Lưu Hà An biên…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện04:27, ngày 29 tháng 5 năm 2017
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:27, ngày 29 tháng 5 năm 2017
0,0s (18 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)
16:15, ngày 4 tháng 2 năm 2017
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:15, ngày 4 tháng 2 năm 2017
0,0s (87 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)