FANDOM


Sound_Reward_Test_Full_Olympia_(online-audio-converter.com).ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 29s, 96kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Âm thanh

    Âm thanh là một trong những hiệu ứng chính trong Đường lên đỉnh Olympia, do nhạc sĩ Lưu Hà An biên…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:14, ngày 5 tháng 1 năm 2018
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:14, ngày 5 tháng 1 năm 2018
29s (344 kB)Bmahhdhh (tường | đóng góp)