FANDOM


Olympia_2015_nhạc_mở_đầu.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 0,0s, 0bps))

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Âm thanh

    Âm thanh là một trong những hiệu ứng chính trong Đường lên đỉnh Olympia. Nó phát ra khi một cuộc…

  • Đường lên đỉnh Olympia

    Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh trung học phổ…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:58, ngày 9 tháng 10 năm 2016
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:58, ngày 9 tháng 10 năm 2016
0,0s (916 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.