FANDOM


KĐ_bắt_đầu.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 8,0s, 213kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Âm thanh

    Âm thanh là một trong những hiệu ứng chính trong Đường lên đỉnh Olympia. Nó phát ra khi một cuộc…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện06:10, ngày 15 tháng 8 năm 2017
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 06:10, ngày 15 tháng 8 năm 2017
8,0s (209 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 04:44, ngày 9 tháng 10 năm 2016
04:43, ngày 29 tháng 5 năm 2017
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:43, ngày 29 tháng 5 năm 2017
0,0s (69 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)
04:44, ngày 9 tháng 10 năm 2016
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:44, ngày 9 tháng 10 năm 2016
0,0s (209 kB)Marisa1980 (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.