FANDOM

Marisa1980

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại Hanoi, Vietnam
  • Tôi sinh ngày tháng 4 11
  • Nghề nghiệp của tôi là Make Wiki become better!
  • Tôi là Male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này