FANDOM


Olympedia-google-logo

Olympedia là một mục nhỏ trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Tính năng này xuất hiện sau khi kết thúc phần thi Khởi động của 4 thí sinh. Nó chỉ xuất hiện một thông tin cụ thể nhằm cung cấp thêm thông tin về một câu hỏi đã được đưa ra trong phần thi này. Tính năng này đã chính thức được phát hành vào cuộc thi đầu tiên của Năm thứ 17.

Hơn thế nữa, nó cũng cung cấp thông tin giống như một dạng tìm kiếm của Google hoặc bách khoa toàn thư online như Wikipedia.

Hình hiệuSửa đổi

Năm thứ 17Sửa đổi

Tính năng Olympedia trong các cuộc thiSửa đổi