FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


@ - A còng - A móc
Tuan3Thang3Quy3Olympia2017-Olympedia4
Cuộc thi Năm thứ 17/Tuần 3 Tháng 3 Quý 3
Nội dung @ - A còng - A móc
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tuần 2 Tháng 3 Quý 3/Olympedia Năm thứ 17/Tháng 3 Quý 3/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 3 - THÁNG 3 - QUÝ 313:28

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 3 - THÁNG 3 - QUÝ 3

@ - A còng - A móc là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tuần 3 Tháng 3 Quý 3. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Lê Văn Minh.

Nội dungsửa

Bạn còn biết điều gì về kí tự này?

@ - A còng - A móc bắt nguồn từ viết tắt của chữ AT, trong tiếng anh dịch là nơi hay tại. Thực chất kí tự này đã có hàng trăm năm trước, khoảng thế kỉ 16. Thời đó, giới buôn bán dùng tiếng Anh hoặc Ý đã sử dụng trong giá thành của sản phẩm.

Ví dụ: Đồ vật B có giá 100$, họ sẽ viết B @ 100$.

Năm 1972, một chuyên gia máy tính của hãng Bolt & Newman đã thảo một chương trình đơn giản để gửi một văn bản cho người sử dụng máy tính khác. Trong đó, ông sử dụng @ để chỉ định nơi nhận văn bản. Sáng kiến này được Lầu Năm Góc tận dụng để gửi đi các mật lệnh bằng máy tính điện tử. Và rồi với sự phát triển từ Internet, @ đã phổ biến toàn cầu như hiện nay.

Bộ sưu tậpsửa

Tuan3Thang3Quy3Olympia2017-Olympedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.