FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Thời kì Phục Hưng
Tuan3Thang2Quy3Olympia2017-Olympedia5
Cuộc thi Năm thứ 17/Tuần 3 Tháng 2 Quý 3
Nội dung Thời kì Phục Hưng
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tuần 2 Tháng 2 Quý 3/Olympedia Năm thứ 17/Tháng 2 Quý 3/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 3 - THÁNG 2 - QUÝ 314:35

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 3 - THÁNG 2 - QUÝ 3

Thời kì Phục Hưng là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tuần 3 Tháng 2 Quý 3. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Phạm Thu Thảo.

Nội dungsửa

Phục Hưng chính là khôi phục những tinh hoa của những thời kì trước, chủ yếu là thời kì văn minh cổ đại của Hi Lạp, bắt đầu vào thế kỉ 14 đến 17, khởi đầu tại nước Ý, sau đó lan rộng sang các nước châu Âu. Thời kì Phục Hưng chứng kiến những cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực như văn học, triết học, âm nhạc và đặc biệt là mĩ thuật. Với những vĩ nhân đa tài như Leonardo da Vinci hay Michelangelo. Phục Hưng là một phong trào văn hóa đã tác động sâu sắc tới đời sống chính thức châu Âu, trong thời sơ kì hiện đại.

Bộ sưu tậpsửa

Tuan3Thang2Quy3Olympia2017-Olympedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.