FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Cách mạng xanh
Tuan2Thang3Quy3Olympia2017-Olympedia4
Cuộc thi Năm thứ 17/Tuần 2 Tháng 3 Quý 3
Nội dung Cách mạng xanh
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tuần 1 Tháng 3 Quý 3/Olympedia Năm thứ 17/Tuần 3 Tháng 3 Quý 3/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 2 - THÁNG 3 - QUÝ 313:21

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 2 - THÁNG 3 - QUÝ 3

Cách mạng xanh là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tuần 2 Tháng 3 Quý 3. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Vũ Đức Phước.

Nội dungsửa

Cách mạng xanh được tiến hành trong lĩnh vực nông nghiệp ở Ấn Độ những năm 60 và 80 của thế kỉ XX, làm tăng năng suất lương thực của nước này lên gấp 2 đến 3 lần. Còn cách mạng trắng thực chất là tạo ra sự thay đổi lớn trong chăn nuôi để lấy sữa nhằm cung cấp sữa cũng như chất đạm cho người dân. Gặt hái thành công không kém là cách mạng xám (hay cách mạng chất xám) cho lĩnh vực công nghệ thông tin, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia có vùng công nghiệp phần mềm hàng đầu thế giới.

Bộ sưu tậpsửa

Tuan2Thang3Quy3Olympia2017-Olympedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.