FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Mùng 10 tháng 3 Âm lịch
Tuan2Thang2Quy3Olympia2017-Olympedia6
Cuộc thi Năm thứ 17/Tuần 2 Tháng 2 Quý 3
Nội dung Mùng 10 tháng 3 Âm lịch
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tuần 1 Tháng 2 Quý 3/Olympedia Năm thứ 17/Tuần 3 Tháng 2 Quý 3/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 2 - THÁNG 2 - QUÝ 313:14

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 2 - THÁNG 2 - QUÝ 3

Mùng 10 tháng 3 Âm lịch là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tuần 2 Tháng 2 Quý 3. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Ngô Văn Đức.

Nội dungsửa

Năm 1917, vua Khải Định quyết định lấy ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch là ngày Quốc giỗ, Theo như tấu sớ của Tuần phủ tỉnh Phú Thọ Lê Trung Ngọc. Kể từ đó, mùng 10 tháng 3 Âm lịch hằng năm gọi là Ngày Giỗ tổ chung của các vị vua Hùng, không riêng là ngày giỗ của một vị vua Hùng nào cả. Đến năm 2007, Quốc hội nước ta đã phê chuẩn việc cho người lao động được nghỉ làm vào ngày này. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay (2017) sẽ rơi vào ngày thứ Năm (mùng 6/4 Dương lịch).

Bộ sưu tậpsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.