FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Tiểu thuyết "Hòn đất"
Tuan2Thang1Quy4Olympia2017-Olympedia4
Cuộc thi Năm thứ 17/Tuần 2 Tháng 1 Quý 4
Nội dung Tiểu thuyết "Hòn đất"
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tuần 1 Tháng 1 Quý 4/Olympedia Năm thứ 17/Tháng 1 Quý 4/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 2 - THÁNG 1 - QUÝ 412:33

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 2 - THÁNG 1 - QUÝ 4

Tiểu thuyết "Hòn đất" là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tuần 2 Tháng 1 Quý 4. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Đồng Thanh Vũ.

Nội dungsửa

Tiểu thuyết "Hòn đất" được nhà văn Anh Đức viết trong những năm 1960. Nguyên mẫu của nhân vật chị Sứ trong tiểu thuyết là anh hùng Phan Thị Ràng. Bà sinh năm 1937, quê ở tỉnh An Giang. Năm 1950, bà bắt đầu tham gia cách mạng. Năm 1960, bà bị bắt trên đường làm nhiệm vụ. Dù bị tra tấn, bà vẫn một lòng trung kiên với cách mạng và đã hy sinh khi vừa bước sang tuổi 25.

Bộ sưu tậpsửa

Tuan2Thang1Quy4Olympia2017-Olympedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên