FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Phan Huy Chú
Tuan1Thang2quy4Olympia2017-Olympedia4
Cuộc thi Năm thứ 17/Tuần 1 Tháng 2 Quý 4
Nội dung Phan Huy Chú
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tháng 1 Quý 4/Olympedia Năm thứ 17/Tuần 2 Tháng 2 Quý 4/Olympedia
Đoạn phim

Phan Huy Chú là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tuần 1 Tháng 2 Quý 4. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Ngô Thị Minh Thư.

Nội dungsửa

Phan Huy Chú là một vị quan triều Nguyễn, là một nhà thơ, nhà thư tịch lớn, nhà bác học lỗi lạc. Tác phẩm có giá trị nhất của ông là Bộ lịch triều chiến chương loại chí, được xem như Bộ Bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam. Kế tiếp, đáng kể nữa là Bộ Hoàng Việt dư địa chí, được ghi chép về địa lí Việt Nam.

Phan Huy Chú mất năm 1840. Phần mộ của ông hiện nằm ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Bộ sưu tậpsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.