FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Hội nghị Bình Than
Tuan1Thang2Quy3Olympia2017-Olympedia6
Cuộc thi Năm thứ 17/Tuần 1 Tháng 2 Quý 3
Nội dung Hội nghị Bình Than
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tháng 1 Quý 3/Olympedia Năm thứ 17/Tuần 2 Tháng 2 Quý 3/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 1 - THÁNG 2 - QUÝ 312:29

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 1 - THÁNG 2 - QUÝ 3

Hội nghị Bình Than là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tuần 1 Tháng 2 Quý 3. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Dương Công Tuyền.

Nội dungsửa

Hội nghị Bình Than là hội nghị quân sự do vua Trần Nhân Tông triệu tập vào năm 1282 để bàn việc kháng chiến khi quân Nguyên - Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Đây là hội nghị của những người nắm giữ trọng trách lãnh đạo sự nghiệp giữ nước. Trần Quốc Toản vì quá trẻ tuổi nên không được tham dự, đã bóp nát quả cam đang cầm trong tay rồi về tập trung gia nô và thân thuộc tham gia kháng chiến, viết lên cờ sáu chữ "Phá cường địch, báo hoàng ân".

Bộ sưu tậpsửa

Tuan1Thang2Quy3Olympia2017-Olympedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.