FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Kế hoạch nhỏ
Thang3Quy2Olympia2017-Olympedia5
Cuộc thi Năm thứ 17/Tháng 3 Quý 2
Nội dung Kế hoạch nhỏ
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tuần 3 Tháng 3 Quý 2/Olympedia Năm thứ 17/Quý 2/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI THÁNG 3 - QUÝ 2

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI THÁNG 3 - QUÝ 2

Kế hoạch nhỏ là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tháng 3 Quý 2. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Võ Đức Linh.

Nội dungSửa đổi

Phong trào Kế hoạch nhỏ là một phong trào của thiếu nhi Việt Nam, ra đời năm 1958 do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức. Theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây và Hải Phòng, sau nhiều năm triển khai, phong trào đã phát triển rộng khắp và đạt được nhiều kết quả như: góp phần cho ra đời đoàn tàu lửa mang tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, xây dựng khách sạn "Khăn quàng đỏ" ở thủ đô Hà Nội, xây dựng tượng đài và khu di tích kỉ niệm Kim Đồng. Đến nay, phong trào vẫn đang góp phần tích cực giáo dục ý thức học tập và rèn luyện ở các em học sinh.

Bộ sưu tậpSửa đổi

Thang3Quy2Olympia2017-Olympedia