FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Bà Rịa - Vũng Tàu
Thang2Quy3Olympia2017-Olympedia9
Cuộc thi Năm thứ 17/Tháng 2 Quý 3
Nội dung Bà Rịa - Vũng Tàu
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tuần 3 Tháng 2 Quý 3/Olympedia Năm thứ 17/Tuần 1 Tháng 3 Quý 3/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI THÁNG 2 - QUÝ 313:01

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI THÁNG 2 - QUÝ 3

Bà Rịa - Vũng Tàu là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tháng 2 Quý 3. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Cái Trọng Viễn.

Nội dungsửa

Khu vực Đông Nam Bộ gồm 5 tỉnh và 1 thành phố. Thành phố giáp biển là thành phố Hồ Chí Minh và 1 tỉnh duy nhất giáp biển là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, trong đó, thành phố Bà Rịa là tỉnh lỵ. Đây là tỉnh có thế mạnh về dầu khí, du lịch và cảng biển.

Bộ sưu tậpsửa

Thang2Quy3Olympia2017-Olympedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.