FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Nguyễn Thị Út
Thang1Quy3Olympia2017-Olympedia5
Cuộc thi Năm thứ 17/Tháng 1 Quý 3
Nội dung Nguyễn Thị Út
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tuần 3 Tháng 1 Quý 3/Olympedia Năm thứ 17/Tuần 1 Tháng 2 Quý 3/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI THÁNG 1 - QUÝ 312:27

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI THÁNG 1 - QUÝ 3

Nguyễn Thị Út là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tháng 1 Quý 3. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Tôn Thất Chính.

Nội dungsửa

Nguyễn Thị Út (Út Tịch) là một nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ nhỏ, bà đã là người khẳng khái, mạnh mẽ, thanh gia cách mạng từ rất sớm và lập được nhiều chiến công. Bà nổi tiếng với câu nói "Còn cái lai quần cũng đánh", thể hiện quyết tâm đấu tranh của mình. Bà được nhà văn Nguyễn Thi xây dựng hình tượng nhân vật chính trong tác phẩm Người mẹ cầm súng, về sau được dựng thành phim Mẹ vắng nhà.

Bộ sưu tậpsửa

Thang1Quy3Olympia2017-Olympedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.