FANDOM


Dangky-icon.png
Olympia-logo-top.png

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIAsửa

Các bạn yêu thích và mong muốn tham gia leo núi xin mời gửi Bản đăng ký tham dự về cho chương trình theo địa chỉ.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia, phòng Showgames 3, Ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài THVN, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

  • Chú ý: Để được tham dự chương trình, các bạn học sinh cần đạt học lực giỏi và hạnh kiểm tốt ở tất cả các học kỳ THPT tính đến thời điểm đăng ký.

Download đơn đăng ký theo mẫu dưới đây: http://olympia.vcmedia.vn/dowload/20141002/bandangky.doc

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên