FANDOM


Hình ảnh và đoạn phim của Đường lên đỉnh núi.

Duong len dinh Olympia - Chung ket 2009
(2009)
Duong len dinh Olympia - Chung ket 2010
(2010)
Duong len dinh nui - Chung ket Olympia 2010 - Trung tam van hoa quan Ba Dinh
(2010 & Gala)
Duong len dinh Olympia - Chung ket 2011
(2011)
Duong len dinh Olympia - M4U
(2012 & Gala)
Duong len dinh Olympia - Chung ket 2013
(2013)
Duong Hoang Yen-Vu Ha Anh-Duong len dinh nui-Chung ket 2014
(2014)