FANDOM


Chào mừng bạn đến Đường lên đỉnh Olympia Wiki! Cổng thông tin cộng đồng là nơi cộng đồng wiki này do thỏa thuận với nhau để tổ chức và thảo luận về dự án wiki. Để xem các cuộc thảo luận gần đây nhất, nhấp vào tab Thảo luận ở trên.

Bạn có thể tìm hiểu thông tin tổng quát về wiki trên Về Trang.

==Mới để wiki==?

Làm thế nào để giúp đỡSửa đổi

  • Nếu bạn muốn giúp đỡ, nhưng bạn không chắc chắn bắt đầu từ đâu, hãy thử cải thiện sự khác nhau ' bài báo bằng cách thêm nội dung.
  • Một hoạt động hữu ích sẽ được kiểm tra danh sách muốn trang cho thường xuyên liên kết đến bài viết không tồn tại được nêu ra.
  • Để thực hiện theo những thay đổi wiki này, và để tìm cho ra người dùng mới và chỉnh sửa sử dụng thay đổi gần đây.
  • Bạn có thể tìm thấy một danh sách các mẫu hữu ích về ', một số trong đó được ghi nhận trên [[Bản mẫu:Ns : Dự án: Templates]]' .
  • Nếu bạn cần giúp chỉnh sửa, bạn có thể bắt đầu với Help: Editing hoặc hướng dẫn.

Muốn để thảo luận về những thứ?Sửa đổi

  • Nếu bạn muốn thảo luận bất cứ điều gì cụ thể để một bài viết, bạn có thể sử dụng trang thảo luận cho bài viết đó.
  • Đối với các cuộc thảo luận tổng quát hơn bạn có thể sử dụng tab Thảo luận về trang này, hoặc một diễn đàn nếu các diễn đàn đã được thiết lập.

Những điều cần làmSửa đổi

Bản mẫu:Col-bắt đầu Bản mẫu:Col-2

Các hoạt động hữu ích

Bản mẫu:Col-2

Trang đặc biệt hữu ích khác

Bản mẫu:Col-end

Một số trang thú vị khácSửa đổi