FANDOM


Âm thanh là một trong những hiệu ứng chính trong Đường lên đỉnh Olympia. Nó phát ra khi một cuộc thi bắt đầu hay thí sinh nào đó trả lời đúng hoặc sai.

Danh sách âm thanhsửa

Nhạc mở đầu
Olympia 2015 nhạc mở đầu.ogg
Khởi động
Mở nhạc
KĐ intro.ogg
Bắt đầu
KĐ bắt đầu.ogg
Nhạc nền
KĐ nhạc nền 2013.ogg
(2013)
Câu đúng
KĐ đúng.ogg
Câu sai
KĐ sai.ogg
Hoàn thành phần thi
KĐ hoàn thành.ogg
Nhạc chúc mừng
Sound chúc mừng.ogg
Vượt chướng ngại vật
Bắt đầu
VCNV bắt đầu.ogg
Mở ô chữ VCNV opening word.gif
VCNV mở ô chữ.ogg
Mở câu hỏi
VCNV mở câu hỏi.ogg
Chọn ô chữ + mở câu hỏi
VCNV chọn ô chữ.ogg
Nhạc tính giờ VCNV 15s.gif
VCNV 15s 2010.ogg
(2010)
VCNV 15s.ogg
Xem đáp án
VNCV mở đáp án 2010.ogg
(2010)
VCNV mở đáp án.ogg
Ô chữ được mở
VCNV ô chữ được mở.ogg
Mở hình ảnh
VCNV mở hình ảnh.ogg
Trả lời từ khóa
VCNV tín hiệu trả lời.ogg
Trả lời đúng
VCNV câu đúng.ogg
Nhạc chúc mừng
Sound chúc mừng.ogg
Tăng tốc
Nhạc nền
TT nhạc nền.ogg
Mở câu hỏi
TT mở câu hỏi.ogg
Nhạc tính giờ TT 30s.gif
TT 30s.ogg
Xem đáp án
TT mở đáp án.ogg
Trả lời đúng
TT câu đúng.ogg
Nhạc chúc mừng
Sound chúc mừng.ogg
Về đích
Nhạc nền
VĐ nhạc nền.ogg
Bắt đầu
VĐ bắt đầu.ogg
Chọn gói điểm
VĐ chọn gói điểm.ogg
Vào phần thi
VĐ vào thi.ogg
Câu 10 giây
VĐ 10s.ogg
Câu 15 giây
VĐ 15s.ogg
Câu 20 giây
VĐ 20s.ogg
Ngôi sao hi vọng Ngoisaohyvong1.gif
VĐ ngôi sao.ogg
Câu đúng
VĐ câu đúng.ogg
Câu sai
VĐ câu sai.ogg
Thời gian cho thí sinh khác
VĐ 5s thí sinh còn lại.ogg
Tín hiệu xin trả lời
VĐ tín hiệu trả lời.ogg
Nhạc chúc mừng
VĐ chúc mừng.ogg
Câu hỏi phụ
Câu hỏi phụ bắt đầu
Câu hỏi phụ bắt đầu.ogg
Nhạc tính giờ
Câu hỏi phụ 15s.ogg
Tổng kết
Thí sinh 1
Sound thí sinh 1.ogg
Thí sinh 2
Sound thí sinh 2.ogg
Thí sinh 3
Sound thí sinh 3.ogg
Thí sinh 4
Sound thí sinh 4.ogg
Trao giải thưởng
Sound trao giải.ogg
Nhạc kết
Yếu tố khác
Mở cuộc thi
Sound cuộc thi intro.ogg
Ô trống
Sound ô trống.ogg
Ghi hình thí sinh sau cuộc thi
Camera student REC.ogg

Bộ sưu tậpsửa

Màn hình chính
Phần thi

Màn hình chính
Phần thi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên